1.1 Help Central

ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า

วิธีเริ่มช้อปผ่าน Malling

 

การชำระเงินผ่าน Malling

ขณะนี้Mallingรองรับแต่การชำระเงินปลายทาง(COD)และการโอนเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร ยังไม่รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 

ฉันสามารถชำระเงินปลายทางอย่างไร

เมื่อคุณทำการซื้อของผ่าน Malling เรียบร้อยแล้ว พนักงานจัดสงของบริษัทเฟลชจะนำสินค้าไปส่งตามที่อยู่ที่ท่านระบุ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาชำระเงินสดผ่านพนักงานจัดส่ง